रसुवागढीको सुरुङबाट १७ जनाको सकुशल उद्धार

;fGh]g hnljB't cfof]hgf lrlnd] hnljB't cfof]hgfn] lgdf{0f ul//x]sf] tNnf] ;fGh]g hnljB't cfof]hgfsf] ;'?ªu dfu{ . tl:a/ M /d]z nD;fn, /f;;

काठमाडौँ – निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको सुरूङमा थुनिएका सबै कामदारलाई सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

शुक्रबार बिहान ७ बजे ११ जना नेपाली र ६ जना चिनियाँ कामदारलाई सुरुङबाट सुरक्षित बाहिर निकालिएको डिएसपी भागेन्द्र प्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

रसुवाको गोसाइकुण्ड –२ मा पर्ने आयोजना स्थलमा रहेको सुरुङमा बिहीबार साँझ एकाएक आएको सुख्खा पहिरोमा कामदारहरु थुनिएका थिए।