चन्द्रागिरि नगरपालिका वाट राजधानीमा देखिएको अनुपम दृष्य ।