हमिदको नेपाल भ्रमण दलमा रहेका ३५ सदस्यले गरे चन्द्रागिरी अवलोकन